Kontakt

Ing. arch. Silvia Cejpková

+421 948 337 029

abcfarby.sk@gmail.com

Návrhy a realizácie interiérov – komerčných, zdravotníckych, wellness, obchodných, rezidenčných

Konzultácie z oblasti pôsobenia farieb na vnímanie a psychiku človeka – korporátne farby, dizajn manuály, prezentácie, obaly, farebné škály podľa zámeru, ktorý chcete dosiahnuť

Kurzy, workshopy, prednášky, články z oblasti aplikovanej psychológie farby