O Colour Affects

Vplyv farby na psychiku je zhodný všade na svete. V tom sa zásadne líši od symbolizmu farieb. Psychologický vlyv je vnímanie a porozumenie na podvedomej úrovni, ktoré sa vyvinulo počas ľudského koexistovania v prírode z čítania jej farieb.

Symbolizmus, často mylne považovaný za psychológiu farieb, sú naučené vedomé asociácie, ovplyvnené miestnou kultúrou. Napríklad biela je v Európe a Severnej Amerike spojená so svadbou, či nevinnosťou,  ale v Ázii symbolizuje smútok. Avšak pre všetkých ľudí má v podvedomom kontexte spojenie s čistotou, až sterilitou. Psychológia farieb a symbolizmus sa v niektorých prípadoch prekrývaju, no v žiadnom prípade nie sú to isté.

Colour Affects
purple accredited colourist_LoRes

Zásadný koncept, ktorý spája vedecké, fyzikálne delenie farieb s psychológiou farby popísala vo teórii Colour Affects britská psychologička Angela Wright.

Systém, na ktorom Angela Wright pracuje od 80-tych rokoch 20. storočia, zásadne doplnil poznatky o  pôsobení farby na psychiku.
Teória farieb Colour Affects zodpovedala na tieto zásadné otázky:

Prečo majú jednotlivci odlišné reakcie a estetické požiadavky na farby?

Aké odlišnosti majú rôzne odtiene tej istej spektrálnej farby v pôsobení na človeka?

Existujú všeobecne atraktívne farby?

Pri výbere farieb berie do úvahy dve hlavné podmienky:
»  základné psychologické vlastnosti pôsobenie farieb: červenej,modrej atď.
»  kombináciu podtónov, pastelov a odtieňov jednotlivých farieb sa dosahuje vizuálna harmónia a želaný psychologický efekt. V tejto teórii pracujeme naríklad s „chladnou“ červenou a „teplou“ modrou, čo je komplexnejšie, ako jednoduché delenie farieb na teplé – žltá, červená, oranžová a chladné – modrá, fialová, zelená.

Rôzna intenzita a aj odtieň farby majú vplyv na to, ako základná kvalita farby pôsobí na náladu a aj správanie človeka.

Farby z jednej skupiny harmonizujú za každých svetelných podmienok, no farby z rozličných skupín spolu ladiť nikdy nebudú. Táto teória bola podporená aj vedeckými výskumami na univerzite v Leedse, ktoré začiatkom 90-tych rokov objavili matematické vzťahy iba medzi farbami v rovnakej skupine.

4 skupiny farieb 4 nálady

Teória Colour Affects popisuje, aké psychologické črty a náladu evokuje skupina, do ktorej farba patrí. Tento fakt je kľúčový pri vytváraní farebných kombinácií. Každý človek prirodzene inklinuje k farbám z jednej skupiny, cíti sa nimi podporený a to, že mu pristanú je ďalší bonus.
V jednoduchosti sa dá reakcia na farby z rôznych skupín predstaviť na príklade, keď vidíte vhodnú kombináciu farieb a uvedomíte si: “To sú pekné farby!” Vidíte inú kombináciu a pri tej si uvedomíte: “Tak toto sú moje farby!”

Farby z jednej skupiny majú voči sebe “vrodenú” harmóniu na ktorú každý človek reaguje pozitívne. Ak vidíte viacero kombinácií farieb a jedna je v súlade s hore spomenutými zásadami, prevažná väčšina ľudí rozozná tú harmonickú kombináciu a bude ju považovať sa najpríjemnejšiu. Toto pravidlo sa už mnoho krát potvrdilo zvýšeným predajom výrobkov v obaloch harmonických farebných kombináciách, reklame aj iných projektoch. Aj harmóniou sa dá upútať a v pozitívnom zmysle slova šokovať.

Práca s farbami podľa teórie Colour Affects umožňuje voľnosť tvorby a uvedomelé používanie farieb, pretože má pravidlá, podľa ktorých sa dá navrhovať s istotou v pozitívny výsledok. Znalosťou pravidiel, ako farby medzi sebou reagujú, je možné porušiť zaužívané pravidlá pri kombinovaní farieb a nájsť nové nečakané ale stále harmonické kompozície. S týmto poznaním prestala byť práca s farbou tápaním a neistotou ale pútavou hrou s istými pravidlami.

Viac o jednotlivých farbách

Človek príjma, vníma farebné vibrácie celým telom. Dokázal to napríklad aj experiment, v ktorom ľudí so zatemnenými očami priviedli do miestnosti, ktorá bola celá modrá a následne do miestnosti celej červenej. V oboch miestnostiach bola rovnaká teplota. Účastníci výskumu sa zhodne vyjadrili, že v modrej miestnosti je teplota o niekoľko stupňov nižšia. Iné výskumy s nevidiacimi preukázali, že nevidiaci ľudia dokážu farby identifikovať hmatom. Farba, vedecky vzaté, je jednou z foriem svetla, elektromagnetickej energie, tak ako mikrovlnné žiarenie, rádiové vlny alebo rőntgenové žiarenie.
Vnímanie a rozlišovanie farieb sa deje v pravej mozgovej hemisfére, ktorá spracúva abstraktné formy vnemov. Pomenovanie a komunikovanie sa uskutočňuje v ľavej mozgovej hemisfére a preto je často ťažké sformulovať do slov, čo cítime, ako na nás farby pôsobia.

11 farieb
Poznáme 11 základných psychologických farieb, ktoré majú univerzálne platné vlastnosti. Každá z farieb má potenciál pozitívnych aj negatívnych vplyvov na psychiku, záleží na súvislostiach, s akými ďalšími odtieňmi je skombinovaná. Preto sú nasledujúce charakteristiky len stručným prehľadom, rozhodne nie všeobecne platným návodom ako používať farby. Popis naznačuje, akej oblasti psychiky sa farba dotýka, ale na to, ako kombinovať odtiene a významy, treba zapojiť spomínanú ľavú časť mozgu a počúvať, čo na to vraví zmysel pre harmóniu, ktorý má každý človek vrodený.

Červená: Fyzično
Pozitívne: Fyzická stimulácia, odvaha, vzrušenie, sila, teplo, energia, maskulinita
Negatívne: Vzdor, vizuálny útok, napätie, rozrušenie
Červená farba má najdlhšiu vlnovú dĺžku, hoci nie je fyzikálne najviditeľnejšia farba, má tendenciu javiť sa bližšie, ako v skutočnosti je. Červená je silná, základná farba. Čistá červená je najjednoduchšia farba – je stimulujúca, veľmi priateľská. Zároveň môže byť vnímaná ako požadovačná a agresívna.

Modrá: Intelekt
Pozitívne: Komunikácia, inteligencia, dôvera, efektívnosť, pokoj, logika
Negatívne: Chlad, stránenie sa, nedostatok emócií, nepriateľskosť
Modrá je farba mysle a je v základe ukľudňujúca. Ovplyvňuje nás po mentálnej stránke. Silná modrá stimuluje jasné myslenie, svetlejší odtieň upokojí myseľ a pomôže koncentrácii. Modré objekty sa zdajú byť vzdialenejsie, ako v skutočnosti sú. Modrá v jej negatívnom pôsobení sa môže javiť ako chladná, a nepriateľská, bez emócií.

Žltá: Emócie
Pozitívne: Optimizmus, dôvera, extrovertnosť, sebadôvera, priateľskosť, kreativita emočná stabilita
Negatívne: Iracionalita, starch, emočná zraniteľnosť, depresívnosť, obavy
Vlnová dĺžka žltej je relatívne dlhá a v základe stimulujúca. V prípade žltej je to stimulácia emócií, preto je žltá psychologicky najsilnejšou farbou. Správny odtieň žltej povzbudí, je to farba optimizmu a dôvery. Príliš veľa žltej, alebo v nesprávnej kombinácii farieb môže spôsobiť pokles sebadôvery, zvýšiť obavy a strach.

Zelená: Rovnováha
Pozitívne: Harmónia, rovnováha, povzbudenie, oddych, uistenie, obnova
Negatívne: Nuda, stagnácia, vyčerpanie
Oko nepotrebuje žiadne prispôsobovanie pri pohľade na zelenú a preto je ukľudňujúca. Zelená sa nachádza v centre farebného spektra, je to farba rovnováhy. Ľudská psychika je uistená na základnom, primitívnom stupni. Je to dôsledok dávnej skúsenosti- ak je krajina navôkol nás zelená, znamená to dostatok vody a potravy. Negatívne použitie zelenej môže naznačovať stagnáciu, použitá v nesprávnej kombinácii sa zelená môže zdať príliš bezvýrazná.

Fialová: Spiritualita
Pozitívne: Duchovné uvedomenie, vízia, luxus, autentickosť, kvalita
Negatívne: Prílišná introvertnosť, dekadencia, útlak, podriadenosť
Fialová má z viditeľných farieb najkratšiu vlnovú dĺžku. Podporuje smerovanie vedomia do vyššieho stupňa myslenia, do oblastí duchovných hodnôt. Je vysoko introvertná a podporuje meditáciu. Fialovú si ľudia spájajú s kráľovskými kruhmi, luxusom, a zvyčajne označuje najlepšiu možnú kvalitu. Keďže je posledná z viditeľných farieb pred ultrafialovým žiarením, evokuje vesmír a čas. Prílišné použitie fialovej môže vniesť do priestoru príliš introspektívnu náladu. Nič nekomunikuje nekvalitu a lacnosť rýchlejšie, ako nesprávny odtieň fialovej.

Oranžová
Pozitívne: Pohodlie, jedlo, teplo, istota, zmyslovosť, žiadostivosť, zábava, hojnosť
Negatívne: Nedostatok, frustrácia, frivolita, nedospelosť
Oranžová v sebe spája kvality červenej a žltej a preto má dvojakú stimuláciu – fyzickú a emocionálnu. Upriamuje myseľ na uspokojenie fyzických potrieb – jedlo, úkryt, zmyselnosť. Je to farba zábavy. V negatívnom prípade môže naznačovať presný opak – nedostatok. Priveľa oranžovej dáva dojem povrchnosti a nedostatku hlbších intelektuálnych hodnôt.

Ružová:
Ružová je jedinou základnou psychologickou farbou, ktorá je tónom inej základnej farby – červenej. Rovnako ako červená pôsobí aj na fyzickej úrovni, ale má tlmené účinky červenej.
Pozitívne: Fyzická vyrovnanosť, výživa, teplo, ženskosť, láska, sexualita, prežitie ľudstva
Negatívne: útlm, emočná klaustrofóbia, demaskulinita, fyzická slabosť
Ružová má aj silný psychický účinok – reprezentuje ženský princíp a prežitie ľudstva, je fyzicky ukľudňujúca a hýčkajúca. Prílišné používanie ružovej môže byť fyzicky vyčerpávajúe a zženšťujúce.

Sivá:
Pozitívne: Psychologicky neutrálna farba
Negatívne: Nedostatok sebadôvery, vlhkosť, depresia, hibernácia, nedostatok energie
Sivá je deprimujúca farba, keď sa krajina na zimu stáva sivou, ľudia sa inštinktívne utiahnu do príbytkov a pripravujú sa na prezimovanie. Ak nie je zvolený správny odtieň sivej, v kombinácii s ostatnými farbmi ich utlmuje. Masívne používanie sivej naznačuje nedostatok sebavedomia a strach prejaviť sa.

Čierna:
Pozitívne: Sofistikovanosť, luxus, bezpečnosť, emočná stabilita, efektívnosť
Negatívne: Útlak, chlad, hrozba, ťažoba
Čierna absorbuje všetky farby a jej psychologický efekt je podobný. Vytvára ochranné bariéry, keďže absorbuje všetku energiu, ktorá prichádza voči vám a zahaľuje osobnosť. V pozitívnom zmysle značí absolútnu jasnosť bez kompromisov. Vytvára dojem váhy a serióznosti. Čierna je v základe absencia svetla, neodráža žiadne vlnové dĺžky, a preto sa môže zdať hrozivá – veľa ľudí má strach z tmy.

Biela:
Pozitívne: Hygiena, sterilita, čistota, jasnosť, jednoduchosť, efektívnosť
Negatívne: Sterilita, chlad, bariéry, nepriateľstvo, elitárstvo
Tak, ako je čierna úplná absorbcia, biela je jej pravý opak – totálna reflexia. Odráža celé farebné spektrum. Vytvára bariéry, ale odlišné od čiernej a často je namáhavé pozerať na čisto bielu plochu. Biela je čistota a tak ako čierna, je nekompromisná, čistá, hygienická. Vizuálne dáva pocit vyššieho priestoru, má negatívny efekt na niektoré farby – v kombinácii s teplými farbami spôsobuje, že vyzerajú nepatrične krikľavo.

Hnedá
Pozitívne: Serióznosť, teplo, príroda, zemitosť, spoľahlivosť, podpora
Negatívne: Nedostatok humoru, ťažoba, nedostatok kultivovanosti
Hnedá pozostáva z červenej, žltej a veľkého percenta čiernej farby. Preto má tú istú serióznosť, akou pôsobí čierna, ale je mäkšia a teplejšia. Hnedá má asociáciu s prírodou, zemitosťou. Je to solídna, spoľahlivá farba a väčšina ľudí ju považuje za podporujúcu. Je pozitívnejšia, ako vždy populárna čierna, ktorá je skôr potláčajúca, ako podporujúca.

Leave a Reply