ABC farby – psychológia farieb a ich význam pre neverbálnu komunikáciu. Pôsobenie farby v interiéri, reklame, firemnej identite.

Pôsobenie farby na vnímanie človeka je z 80% podvedomé t.j. nie je až tak ovplyvnené kultúrou, vekom, ani pohlavím a je predvídateľné.

Návody, ktorá farba ako pôsobí, nefungujú, ak nie sú dodržané pravidlá vzájomnej harmónie.

ABC farby – konzultácie a spolupráca na projektoch, v ktorých potrebujete svoj cieľ komunikovať účinne a jasne.

 

Recent News

Predošlé aktivity

Spolupráca s Design Academy s.r.o., september 2021 - október 2022.Doplňujúci kurz, téma Farby v interiéri…