Kontakt

Ing. arch. Silvia Joyner, PhD.

+421 903 707 247

abcfarby.sk@gmail.com

Návrhy a realizácie interiérov – komerčných, zdravotníckych, wellness, obchodných, rezidenčných

Konzultácie z oblasti pôsobenia farieb na vnímanie a psychiku človeka – korporátne farby, dizajn manuály, prezentácie, obaly, farebné škály

Kurzy, workshopy, prednášky, články z oblasti aplikovanej psychológie farby