ABC farby – psychológia farieb a ich význam pre neverbálnu komunikáciu. Pôsobenie farby v interiéri, reklame, firemnej identite.

 

Teória Colour Affects popisuje, aké psychologické črty a náladu evokuje skupina, do ktorej farba patrí. Tento fakt je kľúčový pri vytváraní farebných kombinácií.
Farby z jednej skupiny majú voči sebe “vrodenú” harmóniu na ktorú každý človek reaguje pozitívne. Toto pravidlo sa už mnoho krát potvrdilo zvýšeným predajom výrobkov v obaloch harmonických farebných kombináciách, reklame aj iných projektoch. Aj harmóniou farieb sa dá upútať a v pozitívnom zmysle slova šokovať.
Práca s farbami podľa teórie Colour Affects umožňuje voľnosť tvorby a uvedomelé používanie farieb, pretože má pravidlá, podľa ktorých sa dá navrhovať s istotou v pozitívny výsledok. Znalosťou pravidiel, ako farby medzi sebou reagujú, je možné porušiť zaužívané pravidlá pri kombinovaní farieb a nájsť nové nečakané ale stále harmonické kompozície. Týmto spôsobom nie je práca s farbou tápaním s neistým výsledkom.
Človek vníma farebné vibrácie celým telom. Farba, vedecky vzaté, je jednou z foriem elektromagnetickej energie, tak ako mikrovlnné žiarenie, rádiové vlny alebo rőntgenové žiarenie.
11 farieb
Poznáme 11 základných psychologických farieb, ktoré majú univerzálne platné vlastnosti. Každá z farieb má potenciál pozitívnych aj negatívnych vplyvov na psychiku, záleží na súvislostiach, s akými ďalšími odtieňmi je skombinovaná. Preto sú nasledujúce charakteristiky len stručným prehľadom, nie návodom, ako kombinovať farby.
Červená: Fyzické reakcie
Pozitívne: Fyzická stimulácia, odvaha, vzrušenie, sila, teplo, energia, maskulinita
Negatívne: Vzdor, vizuálny útok, napätie, rozrušenie
Červená farba má najdlhšiu vlnovú dĺžku, hoci nie je fyzikálne najviditeľnejšia farba, má tendenciu javiť sa bližšie, ako v skutočnosti je. Červená je silná, základná farba. Čistá červená je najjednoduchšia farba – je stimulujúca, veľmi priateľská. Zároveň môže byť vnímaná ako požadovačná a agresívna.
Modrá: Intelekt
Pozitívne: Komunikácia, inteligencia, dôvera, efektívnosť, pokoj, logika
Negatívne: Chlad, stránenie sa, nedostatok emócií, nepriateľskosť
Modrá je farba mysle a je v základe ukľudňujúca. Ovplyvňuje nás po mentálnej stránke. Silná modrá stimuluje jasné myslenie, svetlejší odtieň upokojí myseľ a pomôže koncentrácii. Modré objekty sa zdajú byť vzdialenejsie, ako v skutočnosti sú. Modrá v jej negatívnom pôsobení sa môže javiť ako chladná, a nepriateľská, bez emócií.
Žltá: Emócie
Pozitívne: Optimizmus, dôvera, extrovertnosť, sebadôvera, priateľskosť, kreativita emočná stabilita
Negatívne: Iracionalita, starch, emocionálna zraniteľnosť, depresívnosť, obavy.
Vlnová dĺžka žltej je relatívne dlhá a v základe stimulujúca. V prípade žltej je to stimulácia emócií, preto je žltá psychologicky najsilnejšou farbou. Správny odtieň žltej povzbudí, je to farba optimizmu a dôvery. Príliš veľa žltej, alebo v nesprávnej kombinácii farieb môže spôsobiť pokles sebadôvery, zvýšiť obavy a strach.
Zelená: Rovnováha
Pozitívne: Harmónia, rovnováha, povzbudenie, oddych, uistenie, obnova
Negatívne: Nuda, stagnácia, vyčerpanie
Oko nepotrebuje žiadne prispôsobovanie pri pohľade na zelenú a preto je ukľudňujúca. Zelená sa nachádza v centre farebného spektra, je to farba rovnováhy. Ľudská psychika je uistená na základnom, primitívnom stupni. Je to dôsledok dávnej skúsenosti- ak je krajina navôkol nás zelená, znamená to dostatok vody a potravy. Negatívne použitie zelenej môže naznačovať stagnáciu, použitá v nesprávnej kombinácii sa zelená môže zdať príliš bezvýrazná.
Fialová: Spiritualita
Pozitívne: Duchovné uvedomenie, vízia, luxus, autentickosť, kvalita
Negatívne: Prílišná introvertnosť, dekadencia, útlak, podriadenosť
Fialová má z viditeľných farieb najkratšiu vlnovú dĺžku. Podporuje smerovanie vedomia do vyššieho stupňa myslenia, do oblastí duchovných hodnôt. Je vysoko introvertná a podporuje meditáciu. Fialovú si ľudia spájajú s kráľovskými kruhmi, luxusom, a zvyčajne označuje najlepšiu možnú kvalitu. Keďže je posledná z viditeľných farieb pred ultrafialovým žiarením, evokuje vesmír a čas. Prílišné použitie fialovej môže vniesť do priestoru príliš introspektívnu náladu. Nič neevokuje zlú kvalitu rýchlejšie, ako nesprávny odtieň fialovej.
Oranžová
Pozitívne: Pohodlie, jedlo, teplo, istota, zmyslovosť, žiadostivosť, zábava, hojnosť
Negatívne: Nedostatok, frustrácia, frivolnosť, nedospelosť
Oranžová v sebe spája kvality červenej a žltej a preto má dvojakú stimuláciu – fyzickú a emocionálnu. Upriamuje myseľ na uspokojenie fyzických potrieb – jedlo, úkryt, zmyselnosť. Je to farba zábavy. V negatívnom prípade môže naznačovať presný opak – nedostatok. Priveľa oranžovej dáva dojem povrchnosti a nedostatku hlbších intelektuálnych hodnôt.
Ružová:
Ružová je jedinou základnou psychologickou farbou, ktorá je tónom inej základnej farby – červenej. Rovnako ako červená pôsobí aj na fyzickej úrovni, ale má tlmené účinky červenej.
Pozitívne: Fyzická vyrovnanosť, výživa, teplo, ženskosť, láska, sexualita, prežitie ľudstva
Negatívne: útlm, emočná klaustrofóbia, demaskulinita, fyzická slabosť
Ružová má aj silný psychický účinok – reprezentuje ženský princíp a prežitie ľudstva, je fyzicky ukľudňujúca a hýčkajúca. Prílišné používanie ružovej môže byť fyzicky vyčerpávajúe a zženšťujúce.
Sivá:
Pozitívne: Psychologicky neutrálna farba
Negatívne: Nedostatok sebadôvery, vlhkosť, depresia, hibernácia, nedostatok energie
Sivá je deprimujúca farba, keď sa krajina na zimu stáva sivou, ľudia sa inštinktívne utiahnu do príbytkov a pripravujú sa na prezimovanie. Ak nie je zvolený správny odtieň sivej, v kombinácii s ostatnými farbmi ich utlmuje. Masívne používanie sivej naznačuje nedostatok sebavedomia a strach prejaviť sa.
Čierna:
Pozitívne: Sofistikovanosť, luxus, bezpečnosť, emocionálna stabilita, efektívnosť
Negatívne: Útlak, chlad, hrozba, ťažoba
Čierna absorbuje všetky farby a jej psychologický efekt je podobný. Vytvára ochranné bariéry, keďže absorbuje všetku energiu, ktorá prichádza voči vám a zahaľuje osobnosť. V pozitívnom zmysle značí absolútnu jasnosť bez kompromisov. Vytvára dojem váhy a serióznosti. Čierna je v základe absencia svetla, neodráža žiadne vlnové dĺžky, a preto sa môže zdať hrozivá – veľa ľudí má strach z tmy.
Biela:
Pozitívne: Hygiena, sterilita, čistota, jasnosť, jednoduchosť, efektívnosť
Negatívne: Sterilita, chlad, bariéry, nepriateľstvo, elitárstvo
Tak, ako je čierna úplná absorbcia, biela je jej pravý opak – totálna reflexia. Odráža celé farebné spektrum. Vytvára bariéry, ale odlišné od čiernej a často je namáhavé pozerať na čisto bielu plochu. Biela je čistota a tak ako čierna, je nekompromisná, čistá, hygienická. Vizuálne dáva pocit vyššieho priestoru, má negatívny efekt na niektoré farby – v kombinácii s teplými farbami spôsobuje, že vyzerajú nepatrične krikľavo.
Hnedá:
Pozitívne: Serióznosť, teplo, príroda, zemitosť, spoľahlivosť, podpora
Negatívne: Nedostatok humoru, ťažoba, nedostatok kultivovanosti
Hnedá pozostáva z červenej, žltej a veľkého percenta čiernej farby. Preto má tú istú serióznosť, akou pôsobí čierna, ale je mäkšia a teplejšia. Hnedá má asociáciu s prírodou, zemitosťou. Je to solídna, spoľahlivá farba a väčšina ľudí ju považuje za podporujúcu. Je pozitívnejšia, ako vždy populárna čierna, ktorá je skôr potláčajúca, ako podporujúca.

  • © Publikované s vedomím Angely Wright, Colour Affects, všetky práva vyhradené.

Recent News

Predošlé aktivity

Spolupráca s Design Academy s.r.o., september 2021 - október 2022.Doplňujúci kurz, téma Farby v interiéri…