O ABC farby

Návody, ktorá farba ako pôsobí, nefungujú, ak nie sú dodržané pravidlá vzájomnej harmónie.

Pôsobenie farby na vnímanie človeka nie je z najväčšej miery ovplyvnené kultúrou, vekom, ani pohlavím a je predvídateľné.

Vhodný výber farieb pozitívne ovplyvňuje ľudské vnímanie a rozhodovanie,

pretože až 80 % reakcií na farbu je podvedomých.

Príroda sa vyjadruje farbou – živočíchy, rastliny, ľudia a je to zároveň prvá informácia, ktorú spozorujete v novom prostredí.

Farby v prostredí, kde žijete a pracujete vás ovplyvňujú tým istým spôsobom, ako tie v prírodnom svete.

ABC farby vám ponúka konzultácie a spoluprácu na projektoch, v ktorých potrebujete účinne a jasne komunikovať svoj cieľ klientom.

Leave a Reply