Baumit Life

Koláže, ktoré boli predlohy pre nove trendy fasád z ponuky farieb omietok spoločnosti Baumit.

Texty a farby su prístupné na

https://www.baumitlife.com/